ติดต่อ

ที่อยู่ :
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4330 6376 โทรสาร : 0 4330 6374
เบอร์โทรศัพท์มหาวิทยาลัย : 043-009700

Address :
Faculty of Architecture Khon Kaen University
Mittraphab Highway, Khon Kaen, 40002 Thailand
Tel. 0 4330 6376 Fax. 0 4330 6374

TEL. HOTLINE งานบริการการศึกษา 081 574 5933
TEL. HOTLINE งานวิจัยและบริการวิชาการ 080 317 7867
TEL. HOTLINE งานนโยบายและแผน งานบริหารทั่วไป 085 007 5876

  • Facebook
  • Twitter
  • line
1048850_586218038085455_1866396949_o.jpg