Untitled-1.jpg

การรับสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Developer

tt01.png
logo02.png
banner.png
zxzxzxc.png

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
Bachelor's Degree

logo.jpg

ARKKU
CHANNEL

ARCH NEWs
ข่าวประชาสัมพันธ์ / News and activities

02.jpg

19 กันยายน 2565

ศิษย์เก่าสถาปัตย์สร้างชื่อคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดผ้าไทย โครงการ SACICT AWARD 2021

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

logo.jpg

8 กันยายน 2565

กำหนดวันจัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์พี่เลี้ยง) 2565

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

ทุน.jpg

20 กรกฎาคม 2565

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

web.jpg

5 กรกฎาคม 2565

นศ.สถาปัตย์ได้รับเลือกโชว์ผลงานกราฟิก ในเทศกาลแสงไฟ Awakening Khonkaen

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

01.jpg

18 กันยายน 2565

สถาปัตย์ จัดบูธหมอบ้าน ร่วมบริการชุมชน ในโครงการ KKU CSV

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

1.jpg

2 สิงหาคม 2565

นศ.สถาปัตย์คว้ารางวัลโครงการ MT Design Award 2022

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

ที่ปรึกษา2.jpg

20 กรกฎาคม 2565

ประกาศแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

3.jpg

24 มิถุนายน 2565

บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมผลงานออกแบบของอาจารย์สาขาออกแบบ ของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส ด้านคลังเอเปค

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

web.jpg

12 กันยายน 2565

สถาปัตย์ จัดงานเทศกาลช่างคึด ครั้งที่ 13

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

22-.jpg

22 กรกฎาคม 2565

สถาปัตย์จัดงาน “ไหว้ครูสถาปัตย์สร้างสรรค์ ผสมผสานวัฒนธรรมล้านช้าง”

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

web.jpg

12 กรกฎาคม 2565

นศ.สถาปัตย์ มข. คว้า 4 รางวัลประกวดออกแบบ Cafe Bookstore ระดับนานาชาติ

เผยแพร่  :   กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

ออฟฟิศ

หลักสูตร ระดับปริญญาโท และเอก

 
Masters Degree /Doctoral Degree

AR

ARCHTECTURE

Bachelor of Architecture

Master of Architecture

Doctor of Philosophy (Architecture)

URB

URBAN & &REGIONALPLANNING

Master of Urban and Regional Planning

Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning

BT

BUILDINGTECHNOLOGY