155379332_226511629175067_73931262269854

:: เปิดรับสมัคร ::

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยบูรณาการเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบสถาปัตยกรรม และวางแผนภาคและเมือง’

ริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2564

tt01.png
banner.png
logo.jpg

ARKKU
CHANNEL

zxzxzxc.png

การรับเข้าระดับปริญญาตรี
Bachelor's Degree

การรับเข้า ระดับปริญญาโท และเอก

 
Masters Degree /Doctoral Degree

ARCH NEWs
ข่าวประชาสัมพันธ์ / News and activities

17 มิถุนายน 2021

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพในครัวเรือน ต.สาวะถี

7 พฤษภาคม 2564

ชาวคณะสถาปัตย์ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวิกฤติโลหิตขาดแคลน

ข้อมูล : คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นภาพ : พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ และ จักริน เงินทองข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

22 กุมภาพันธ์ 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

ข้อมูล : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ   : ศิริวุฒิ รสหอม
ข่าว    : กรรรภัสส์ สิริเกียรติ

17 มิถุนายน 2021

U2T สถาปัตย์ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัยในชุมชน ต.สาวะถี

โดย รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา,  ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร, นายสมยศ มีทา  และ นายเชาวลิต สีลาดเลา

17 มีนาคม 2564

ศิษย์เก่าสถาปัตย์ คว้ารางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ World Craft City for Ikat (Mudmee)

ภาพ : จักรินทร์ เงินทอง และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

29 มกราคม 2564

แสดงความยินดีกับอาจารย์สถาปัตย์ ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

ภาพ : ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

10 มิถุนายน 2564

มาเก่งแท้!! นศ.สถาปัตย์เข้ารอบเป็นตัวแทนภาคสู่การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับประเทศ

5 มีนาคม 2564

พิธีมอบรางวัลโครงการ Lighting Design Creative for 9th Anniversary Ton Tann Green Market

เรื่อง: รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ภาพ: จักริน เงินทอง
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

2 กุมภาพันธ์ 2564

ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับมอบ Notebook เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนออนไลน์

ภาพประกอบ : จักริน เงินทอง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

AR

ARCHTECTURE

Bachelor of Architecture

Master of Architecture

Doctor of Philosophy (Architecture)

URB

URBAN & &REGIONALPLANNING

Master of Urban and Regional Planning

Doctor of Philosophy Program in Urban and Regional Planning

BT

BUILDINGTECHNOLOGY