18763043_10155973719359057_1109392958_n.

ข่าวรับสมัครบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตามประกาศ มข.2706/2565

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 3177 (มข.2061/2565)